TEXTY

____________________________________________

Možno mi je fajn
Si na kríži
Nebeský pelikán
Zlatý dážď
Návšteva
V zvláštnom objatí
Čistý vzduch
V púšti a búrke
Zlato je blato
Nemusíš
Náhodou
Páv
Smäd
Lupienky
Máme sa máme
Zvony a sen
Viem
Práve hrám
Pane, chcem Ťa chváliť
Zvelebujem Tvoje meno