Nebeský pelikán
Hudba: P. Bizoň Text: P. Bizoň
Nebeský pelikán Skloň sa k nám vystri dlaň Poodhaľ znamenie na hrudi Lásky čo zabolí Živý chlieb Každý deň Lám pre nás Zmizne tieň Chmár starostí a všetky náreky Baránok náš buď požehnaný Baránok náš naveky Túžim sa dotknúť dnes hviezd Byť tam kde sídli tvoj trón Cítiť tvoj tep na dlani Kde spieva ti anjelov chór Spievať ti s anjelmi na mieste miest Strach a hriech Krv za nás Smrť i liek Iba raz Zmyl si tam ťažobu všetkých vín Adonai Elohim Túžim sa dotknúť dnes hviezd Byť tam kde sídli tvoj trón Cítiť tvoj tep na dlani Kde spieva ti anjelov chór Túžim sa dotknúť dnes hviezd Bývať kde bývaš ty sám Cítiť tvoj tep na dlani Kde spieva ti v úžase chrám Spievať ti o lásky vyznaní Túžiš sa dotknúť mojich úst Byť v mojom srdci dnes hosť Dať mi zakúsiť neba chuť Oddýchnuť si v tvojom náručí