Si na kríži
Hudba: P. Bizoň Text: P. Bizoň
Si na kríži a vidíš Bolesť toľkých ľudí Ľudí, ktorí prišli O svojich blížnych Si na kríži a žízniš Po dnešných Samaritánoch Čo obväzujú rany A neobídu tých, čo sú sami Si na kríži a plačeš S plačom svojich detí Kde ti otvorili Srdcia plné smetí Si na kríži a prosíš Nikto nie je Judáš Hlavu – ju dáš hore Do neba zvoláš ref: //: Otče, odpusť im Oni nevedia, čo robia ://3x Otče, priveď ich k sebe Pozri, je to Pre nich ťažká doba Si na kríži a trpíš Zaslepenosťou mocných Mocných, čo sa topia V noci svojej moci Si na kríži a stonáš So stonajúcou Zemou Čo stonásobne si nesie Spory našich hnevov Si na kríži a život Kríži všetky plány Čo sme v planých víziách Pre svet vytvorili Si na kríži a mlčíš Ticho nesie slová Nech znie ti chór z očí Do neba zvolá ref: //: Otče, odpusť im Oni nevedia, čo robia ://3x Otče, priveď ich k sebe