Eugen SUCHOŇ - Pavol BIZOŇ

Cyklus komorných koncertov Momentum Musicum
CC Centrum, 28.9.2008

      K 100. výročiu narodenia slovenského skladateľa Eugena Suchoňa pripravila dramaturgia cyklu komorných koncertov
      Momentum musicum projekt s názvom Eugem SUCHOŇ - Pavol BIZOŇ, ktorým sa Kultúrne zariadenia Petržalky
      pripojili k celoročnému veľkolepému projektu hudobnej scény, iniciovanej a podporovanej Hudobným centrom a
      Ministerstvom kultúry. Zo 6 skladieb P. Bizoňa mali 3 premiéru. Koncert poctil svojou účasťou aj zať Eugena
      Suchoňa - pán Peter Štilicha.

PROGRAM


Pavol Bizoň: Variácie na tému Na zelených lúkach z cyklu
Maličká som od Eugena Suchoňa (2003)

Blanka Bangová, klavír

Pavol Bizoň: Rondo E-G-Es-C-H (2004)
venované Eugenovi Suchoňovi
Pavol Bizoň, klavír

Pavol Bizoň: Prepáčte, neviete, kadiaľ sa ide doprava? (2007)
Daniel Jendrichovský, klarinet
Pavol Bizoň, elektrická gitara
Michal Paľko, cimbal
Lujza Ďurišová, violončelo

Pavol Bizoň: P. S. pre E. S. (2008) - premiéra
venované Eugenovi Suchoňovi
Pavol Bizoň, elektrická gitara
Lujza Ďurišová, violončelo
Michal Paľko, ľudové píšťalky
Katarína Verčimáková, flauta

Pavol Bizoň: Grey Blues Lights Faces, 5. časť – úprava pre orchester
(2007, rev. 2008) - premiéra

Monika Satková, spev
Pavol Bizoň, klavír
Mládežnícky orchester Harmónia
Jíndřich Drmola, dirigent

Eugen Suchoň: Preletel sokol - z cyklu Obrázky zo Slovenska
Mládežnícky orchester Harmónia
Jíndřich Drmola, dirigent

Pavol Bizoň: Elégia in memoriam Eugen Suchoň (2003, rev. 2008) – premiéra
Mládežnícky orchester Harmónia
Pavol Bizoň, dirigent

Eugen Suchoň: Keď sa vlci zišli - z cyklu Obrázky zo Slovenska
Mládežnícky orchester Harmónia
Jíndřich Drmola, dirigent


Koncert SUCHOŇ - BIZOŇ

Orchester Harmónia s dirigentom Jindřichom Drmolom po záverečnej skladbe.


P.Bizoň s P.Štilichom

Po koncerte Pavol Bizoň so zaťom Eugena Suchoňa - pánom Petrom Štilichom