KONCERTY

____________________________________

PLÁNOVANÉ KONCERTY :

Quasars EnsembleVÝBER Z USKUTOČNENÝCH KONCERTOV :

3.november 2021 - Na 31.ročníku festivalu súčasnej hudby Nová slovenská hudba 2021 v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave odznela skladba Kvarteto bez jedného hráča v interpretácii: Zuzana Maner Biščáková - klavír, Juraj Tomka - husle, Andrej Gál - violončelo

13.november 2019 - Na 15.ročníku medzinárodného festivalu súčasnej hudby MELOS-ÉTOS 2019 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave odznela skladba Kvarteto bez jedného hráča v podaní Ansámbel Asynchrónie, ktorý je rezidenčným súborom Rádia Devín.

28.júl 2018 - V Prešove na námestí na Národnom stretnutí mládeže P18 vystúpili Kapucíni Junior s Pavlom Bizoňom za klávesami.

24.jún 2018 - V Žiline v kapucínskom Kostole obrátenia Sv.Pavla sa uskutočnil benefičný "Koncert piesní bratov kapucínov Pavol Bizoň & Jakubrafael B. Patay". Piesne zazneli v pozoruhodnom obsadení: klavír, gitary, dobro, saxofón, husle, violončelo a flauta.

27.november 2017 - V Dome umenia v Košiciach na Komornom koncerte skupiny Urban Hudák odznela aj skladba Pavla Bizoňa Akordy a kordy pre sólo elektrickú gitaru.

9.júna 2017 - v kapucínskom Kostole Sv.Štefana v Bratislave na "Mládežky u Kapucínov" sa uskutočnil koncert "PIESNE A ŽALMY 2017". ako autorský pesničkový koncert Pavla Bizoňa.

5.november 2016 - Na festivae EPOCHÉ 2016 - Nová slovenská hudba, na ktorom na 30 koncertoch odznelo 250 skladieb, na "Koncerte víťazov Rajeckej hudobnej jari" v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu odznela skladba Pavla Bizoňa "Unavený večer do postieľky líham" pre trúbku.

10.júna 2015 - vo Františkánskom kostole v Bratislave vrámci podujatia "Misie 2015" sa celý večer striedali piesne Simy Martausovej s autorskými skladbami Pavla Bizoňa na klavíry.

31.marca 2015 - v kapucínskom Kostole Sv.Štefana v Bratislave sa konali "Netradičné pašie" ako autorský koncert br.Pavla Bizoňa, ktorý bol autorom všetkej hudby, scenára, hral na klavíri a spieval. Hlavným učinkujúcim bol spevácky zbor Pressburg Singers pod vedením Janky Rychlej.

8.november 2014 - Na 27.ročníku festivalu Nová slovenská hudba v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu odznela skladba Akordy a kordy v interpretácii gitaristu Attilu Tverďáka. Skladba pôvodne zložená pre elektrickú gitaru bola zahraná na elektro-akustickej gitare. Koncert bol venovaný komornému súboru URBAN HUDÁK (Juraj Vajó, Attila Tverďák, Boris Vaitovič).

15.november 2012 - Premiéra skladby Noneto no nie to v interpretácii orchestra QUASARS ENSEMBLE s dirigentom a umeleckým vedúcim Ivanom Buffom na 26.ročníku festivalu Nová slovenská hudba v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu

3.november 2011 - V rámci 11.rOčníka medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil koncert "Portréty". Koncert organizovaný ZUŠ Jozefa Kresánka bol súčasťou celoslovenského cyklu koncertov novej slovenskej hudby pre deti a mladých. P.Bizoň bol zastúpený skladboou F-lau-vir pre flautu a klavír.

31.máj 2011 Rajec, 1.jún 2011 Viedeň, 2.jún 2011 Bratislava - Koncert víťazov medzinárodnej interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar s premiérami diel slovenských autorov. Odzneli dve skladby Pavla Bizoňa: Unavený večer do postieľky líham - pre trúbku a klavír, F-lau-vír pre flautu a klavír

2.apríl 2011 - 6.ročník Prehliadky mladých skladateľov SOOZVUK v Pálffyho paláci na Zámockej ul.- premiéra 24 minútovej skladby
CH-HEAD-CH: 1.časť - pre klavírne trio, 2.časť - pre sláčikové kvarteto, 3.časť - pre klavírne trio. (Pavol Bizoň - klavír, Daniel Herich - husle, Ján Kružliak - husle, Júlia Urdová - viola, Marieta Rybáriková - violončelo)

11.august 2010 - 4.festival mladých umelcov - Piešťany, Thermia Palace - premiéra skladby CH-HEAD-CH (3.časť) pre klavírne trio CH-HEAD-CH (P.Bizoň - klavír, L.Ďurišová - violončelo, D.Herich - husle)

26.marec 2010 - 5.ročník Prehliadky mladých skladateľov SOOZVUK v Pálffyho paláci na Zámockej ul.- skladba Kvarteto bez jedného hráča (klavírne trio - husle, violončelo, klavír), na klavíri hral autor

30.november 2009 - Slovenské národné divadlo - Slávnostný koncert pri príležitosti 50.výročia založenia Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ul. V programe vystúpil aj Pavol Bizoň Band v akustickom zložení.

30.november 2009 - Poprad, Tatranská galéria - Elektráreň TG - V repríze programu Dieťa a čaro hudby odznela skladba P.Bizoňa Kvarteto bez jedného hráča pre klavírne trio.

28.november 2009 - VŠMU - V programe Dieťa a čaro hudby odznela premiéra skladby P.Bizoňa Kvarteto bez jedného hráča pre klavírne trio (Z.Biščáková - klavír, M.Hrubý - husle, A.Gál- violončelo). Program pripravila Asociácia učiteľov hudby slovenska, Slovenská muzikologická asociácia, Hudobný fond.

18.november 2009 - 10.ročník medzinárodného študentského festivalu ORFEUS - skladba Akordy a kordy pre elektrickú gitaru v interpretácii autora, premietanie vizualizácie hudobných ukážok Filmovej fakulty VŠMU s hrou P.Bizoňa na el.gitaru

17.október 2009 - 25.ročník pesničkovej súťaže Slovenského rozhlasu Košický zlatý poklad 2009. Ako hosť vystúpila Monika Satková s víťaznou pesničkou predchádzajúceho ročníka Možno mi je fajn, ktorú zložil a otextoval Pavol Bizoň.

4.október 2009 - Premiéra skladby "Akordy a kordy" pre elektrickú gitaru v interpretácii Attila Tverďáka na koncerte orchestra MUSICA AETERNA a gitaristu Attila Tverďáka na záver 7.ročníka festivalu (New) Music at Home v šamorínskej synagóge.

29.august 2009 - 5.ročník svetového bienále festivalu súčasnej hudby OSTRAVA DAYS 2009 (Ostravské dny 2009) - zahraničná premiéra skladby "10 pieces for 10 musicians and tea" pre dvoje huslí, violu, dve violončelá, klavír, gitaru, poháre, pivové fľaše, krájač vajíčok, elektrickú kanvica, čítanie, šach a čaj v interpretácii medzinárodného orchestra Ostravska banda

16.,17.,18.júna 2009 v Rajci, Žiline a v Mirbachovom paláci v Bratislave - Koncert víťazov 16.ročníka Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež - so skladbou P.Bizoňa "Unavený večer do postieľky líham" pre trúbku a klavírny sprievod.

18.mája 2009 VŠMU - Premiéra skladby "V(y)kráda(m) sa (čiarka) ticho !" zloženej pre študentský orchester studEND.doc, ktorý dirigoval jeho vedúci Daniel Matej.

8.máj 2009 - Eisenstadt, Rakúsko - na koncerte "Haydn in Dialogue" pri príležitosti osláv 200 rokov od úmrtia J. Haydna premiéra
dvoch skladieb pre klavírne trio "103/1" a "103/4". Na klavíri hral autor.

4.apríla 2009 odzneli na 4.ročníku Prehliadky mladých skladateľov SOOZVUK v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí dve časti zo skladby "Grey Blues Lights Faces" pre dvoje huslí, violu, violončelo, klavír a spev.

3.apríla 2009 v kapucínskom kostole Sv.Štefana sa uskutočnila premiéra dramaticko-tanečno-hudobnej pašiovej hry "Som strom". Autorom scénickej hudby je Pavol Bizoň. Interpreti: autor na el.klavíri a zmiešaný zbor Boanerges.

29. január 2009 - Televízia LUX odvysielala hodinovú diskusnú reláciu Doma je doma s témou:
Miesto vážnej hudby v dnešnom svete hľadajú Lukáš Borzík, Pavol Bizoň a Viliam Gräffinger.
Doma je doma (záznam relácie TV LUX)

24. november 2008 - Štúdio 12 - 9.ročníku študentského festivalu súčasnej hudby ORFEUS 2008
Skladba P.S. pre E.S. (venovaná Eugenovi Suchoňovi) pre elektrickú gitaru, violončelo, ľudové píšťalky a flautu

13. november 2008 - Mirbachov palác - Festival Nová slovenská hudba
Do programu 24.ročníku festivalu bola zaradená skladba P. Bizoňa Variácie na tému Na zelených lúkach z cyklu Maličká som od Eugena Suchoňa v podaní mladej klaviristky Blanky Bangovej

28. september 2008 - CC Centrum, v rámci cyklu koncertov vážnej hudby Momentum musicum sa uskutočnil autorský koncert Eugen SUCHOŇ - Pavol BIZOŇ zaradený do celoštátneho projektu osláv storočnice narodenia Eugena Suchoňa pod záštitou Hudobného centra a Ministerstva kultúry. Podrobnosti o koncerte

20. september 2008 - JUMBO CENTRUM Košice - KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 2008 - 24.ročník pesničkovej súťaže
Víťazom sa stala pesnička Možno mi je fajn ( hudba a text P. Bizoň ) v podaní Moniky Satkovej.

17. máj 2008 - Stredoeurópsky dom fotografie - Krst DVD "Koncert k fotografiám 2007" s premiérovým premietaním. (Obsahuje skladbu Grey Blues Lights Faces)

5.apríla 2008 premiéra skladby "10 pieces for 10 musicians and tea" pre dvoje huslí, violu, dve violončelá, klavír, gitaru, poháre, pivové fľaše, čítanie, šach a čaj vrámci 3.ročníka Prehliadky mladých skladateľov SOOZVUK v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí

19. - 20. január 2008 - Incheba (Expo aréna) - premiéra dokumentárno-umeleckého filmu 40 DNÍ (réžia Veronika Seppová, hudba Pavol Bizoň) na 5.ročníku súťažného festivalu cestovateľských filmov CAMERA Slovakia. Film získal 4.miesto.

12. december 2007 Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Prelúdium a fuga Fis dur pre klavír v interpretácii Ivana Buffu v rámci 8. ročníka študentského festivalu súčastnej hudby ORFEUS 2007

1.november 2007 - A4 NULTÝ PRIESTOR, Námestie SNP 12, premiéra skladby Grey Blues Lights Faces skomponovanej na námet fotografií Imré Benkoho (Maďarsko), podujatie bolo súčasťou 17. medzinárodneho festivalu Mesiac fotografie Bratislava 2007

19.mája 2007 premiéra skladby "Prepáčte neviete kadiaľ sa ide doprava?" pre elektrickú gitaru, alt saxofón, vibrafón a violončelo vrámci II.ročníka Prehliadky mladých skladateľov SOOZVUK v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí

29.apríla 2007 autorský koncert v kláštore bratov kapucínov na Župnom námestí

23.apríla 2007 premiéra skladby "Prelúdium a fuga Fis dur" pre klavír v Mirbachovom paláci

16. februára 2007 Dom kultúry LÚKY koncert skupín: PAVOL BIZOŇ BAND a 100% FREE

Ples Gymnázia Juraja Hronca 9. februára 2007 v Spoločenskej sále PKO za účasti Pavol Bizoň Band

14. december 2006 Dom kultúry LÚKY koncert - PAVOL BIZOŇ BAND

28. november 2006 Pálffyho palác, Zámocká ul.festival ORFEUS "Chýbajú mi ešte dve veci, prvá a druhá"pre klavír a husle

26. november 2006 Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke Premiéra skladby "Landate Dominum" pod dirigentskou taktovkou samotného autora pre miešaný zbor spieval zbor Mater Salvatoris

Premiéra a reprízy divadelnej hry W. Shakespeara "Rómeo a Júlia" v podaní členov Ordo Draconis s hudbou P. Bizoňa, v interpretácii autora - september 2006.

Premiéra skladby "Sláčikové kvarteto č.1" v interpretácii Zwiebelovho kvartata na 1. ročníku prehliadky komornej tvorby mladých skladateľov. Podujatie zorganizovalo združenie SOOZVUK v Štúdiu 12 v Bratislave 19. a 20. mája 2006.

Premiéra troch častí skladby pre husle a klavír "Chýbajú mi ešte dve veci, prvá a druhá" sa uskutočnila 21.4. 2006 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v rámci Koncertu zo skladieb študentov HTF VŠMU ku storočnici Alexandra Moyzesa.

Vystúpenie na vianočnom benefičnom koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v decembri 2004 s vlastnou klavírnou skladbou Kryštály času.

Celovečerný autorský koncert PAVOL BIZOŇ - ROCK & CLASSIC 23. novembra 2004 vo veľkej sále Domu kultúry Zrkadlový háj s premiérou suity Malé a o niečo menšie tóny života. V suite odznelo 21 samostatných skladieb a piesní rockovej a vážnej hudby. V programe vystúpilo 17 účinkujúcich vrátane hosťa Pavla Hammela. Pavol Hammel okrem vlastného programu interpretoval dve spoločne nacvičené skladby : Smutný vojačik (hudba a text P. Bizoň) a Pravá láska s aranžmánom P. Bizoňa.

Vystúpenie na Festivale Eugena Suchoňa v Pezinku v roku 2003 s autorskou interpretáciou skladby Variácie na tému “Na zelených lúkach” od Eugena Suchoňa.

Na 21. ročníku festivalu NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 15. novembra 2002 autorská interpretácia klavírnej skladby Toccatta interrotta.