BIOGRAFIA

____________________________________Pavol Bizoň sa ako skladateľ venuje
viacerým hudobným žánrom (pre sólové
nástroje, komorná, orchestrálna, scénická,
zborová, sakrálna, hudba k fotografiám
a krátkometrážnym filmom, rocková,
populárne pesničky, tvorba pre deti,
alternatívna a iná tvorba).
V jeho tvorbe sa často navzájom prekrývajú
rôzne hudobné štýly a rozličné kompozičné
techníky. Prostredníctvom hudby vyjadruje
svoje vnútorné pocity.
Venuje sa aj interpretácii (klávesové
nástroje, akustická a elektrická gitara,
spev ...), štúdiovému nahrávaniu (napr.
muzikál Mlyny – autor hudby: L. Borzík,
réžia: P. Smolík, CD YOUTH 7Q: Otazníky,
CD Ondro Tkáč 60, vlastné pesničky...)
a písaniu textov.
V poslednom období sa venuje najmä
hudobnému spracovaniu duchovných tém.
V súčasnosti ako brat rehole Kapucínov
sa naďalej venuje aj hudbe ako skladateľ,
textár, spevák, klavirista a gitarista.


Pavol Bizoň

Pavol Bizoň sa narodil 20.2.1986 v Bratislave.
Študoval kompozíciu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.

* ŠTÚDIÁ

1998 - 2005 súkromné štúdium kompozície u Prof.Juraja Hatríka z VŠMU
2001 - 2005 štúdium na Gymnáziu J.Hronca na Novohradskej ul.
2005 - 2010 štúdium kompozície na VŠMU u Prof.Vladimíra Bokesa - titul Magister umenia
2005 - 2006 súkromné štúdium dirigovania u Prof. Zdeněka Bíleka
Iné štúdium:
klavír - Mária Konrádová - 3 stupne na ZUŠ
spev - Lukrécia Bílková (2004-2011)

* KURZY, WORKSHOPY

2007 - 16.ročník medzinárodného týždenného skladateľského workshopu v nemeckom Schloss Trebnitz
2007 - týždenný interpretačný workshop 4x4.azyl, klávesy - pod vedením Juraja Tatára
2009 - Medzinárodný projekt a workshop Haydn, the Progressive v rakúskom Eisenstadte
2009 - 5.ročník 3-týždňového bienále medzinárodného skladateľského workshopu a festivalu súčasnej hudby OSTRAVA DAYS 2009 (Ostravské dny 2009)

*KONCERTY

Jeho hudba je uvádzaná na domácich festivaloch ako Nová slovenská hudba - Bratislava, Prehliadka mladých skladateľov SOOZVUK - Bratislava, ORFEUS - Bratislava, MELOS ÉTOS - Bratislava, EPOCHÉ - Bratislava, (New) Music At Home - Šamorín, Letný festival mladých umelcov - Piešťany
Niektoré diela odzneli aj v zahraničí: Česko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko
Samostatné autorské koncerty:
2004 - "PAVOL BIZOŇ - ROCK & CLASSIC", Dom kultúry Zrkadlový háj, s premiérou suity Malé a o niečo menšie tóny života. V 75 minútovej suite odznelo 21 samostatných skladieb a piesní rockovej a vážnej hudby. Hosť: Pavol Hammel.
2008 - "Eugen SUCHOŇ - Pavol BIZOŇ", CC Centrum, program zaradený do celoštátneho projektu osláv storočnice narodenia Eugena Suchoňa pod záštitou Hudobného centra a Ministerstva kultúry,
3 premíéry zo 6 skladieb P.Bizoňa

*OCENENIA

2002 - 1.miesto a laureát celoslovenskej skladateľskej súťaže Talent
2003 - 2.miesto v celoslovenskej skladateľskej súťaži Talent
2008 - 1.miesto na 24.ročníku pesničkovej súťaže Slovenského rozhlasu Košický zlatý poklad 2008 za pesničku Možno mi je fajn (hudba aj text) Možno mi je fajn (videoklip)

*DISKOGRAFIA

DVD "Koncert k fotografiám 2007 / Concert for Photographs 2007", vydavateľstvo AZYL, 2008 (ako autor a interpret)
CD "Dieťa a čaro hudby", vydavateľstvo H plus, 2010 (ako autor a interpret)
CD YOUTH 7Q:"Otazníky", vydavateľ Espediente, 2011 (ako interpret)
CD Attila Tverďák "Elektrická gitara", vydavateľ Hevhetia, 2015 (ako autor)
CD "Ondro Tkáč 60", vydavateľstvo MINOR, 2020 (ako autor a interpret)